W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych z okazji Święta Służby Więziennej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Po kilku miesiącach wspólnego muzykowania zespołu założonego przez osoby pozbawione wolności odbywające karę w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych przyszła pora na debiut sceniczny. Najpierw Uherce Mineralne, następnie Lesko, a ostatnio Sanok.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy w dniu 20 maja odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Obszaru Województwa Podkarpackiego

Zaskoczenie, wzruszenie i oklaski, tak w skrócie można podsumować debiut sceniczny projektu MMP, w którego skład wchodzą osoby pozbawione wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie. Corocznie na terenie całego kraju odbywają się uroczystości upamiętniające te wydarzenie. 

Jednym z głównym czynników kryminogennych w kontekście populacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach polskiego systemu penitencjarnego jest bezsprzecznie nadużywanie alkoholu lub od niego uzależnienie. W związku z tym w zakładach karnych skazani obejmowani są specjalistycznymi oddziaływaniami o charakterze terapeutycznym lub profilaktycznym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej