19 listopada w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw ukazał się materiał dotyczący działalności osadzonych zrzeszonych w Klubie Żbik.

Corocznie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, a przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak też 14 listopada było w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania podczas Wielkiej Wojny. Po 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

W sąsiadujących z Uhercami Mineralnymi miejscowościach już nikogo nie zaskakuje fakt, że w pracach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą osadzeni. Październik upłynął pod znakiem budowy ogrodu terapeutycznego w Lesku.

Wystawa opowiada o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, będących jednocześnie bohaterami Powstania Warszawskiego. Zaprezentowano sylwetki 19 osób, takich jak między innymi: Aleksander Kamiński, Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski czy Jadwiga Boczar.

Zakład Karny w Uhercach Mineralny został zbudowany u stóp wzgórza Lachawa, na którym od lat dwudziestych minionego wieku znajduje się cmentarz poległych żołnierzy w trakcie walk toczonych na terenie powiatu leskiego w latach 1914-1915. Taka lokalizacja sprawiła, że od wielu już lat funkcjonariusze oraz osadzeni stali się strażnikami pamięci o poległych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej