W dniu 5 lipca 2020 r. w Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej organizatorów "Przerzutów Granicznych" Żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939-1940.

Rodzina w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Pobyt jednego z członków rodziny w izolacji więziennej jest okresem, kiedy relacje rodzicielskie są zaburzone, a naprawienie ich podczas pobytu w izolacji więziennej nie zawsze przychodzi łatwo. W polskich jednostkach penitencjarnych osadzeni mężczyźni to w większości ojcowie. Dla tej grupy osadzonych jest to czas przemyśleń oraz próba naprawy zachwianych relacji rodzic-dziecko.Najmłodsi członkowie...

Akcja pomocy jednostek penitencjarnych w walce z koronawirusem, zainicjowana przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro realizowana jest we wszystkich jednostkach w kraju.

"W Trosce o życie"

19.06.2020

Akcje pomocowe w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w ostatnim czasie nabrały tempa. Oprócz szycia maseczek dla lokalnych samorządów w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, funkcjonariusze naszej jednostki wyszli z inicjatywą zbiórki nakrętek i przekazania ich na szczytny cel.

Realizacja programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pod nazwą "Tańcowała igła z nitką czyli resocjalizacja w czasach epidemii" oraz stosowne porozumienie pomiędzy Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych, a Urzędem Gminy Olszanica to kolejny etap prowadzonej akcji przez Służbę Więzienną wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna wspierają walkę z koronawirusem. Przywięzienne zakłady produkcyjne i Zakłady Karne produkują maseczki, kombinezony i płyny dezynfekcyjne. Wspomagając, wspieramy najbardziej potrzebujące instytucje: domy pomocy społecznej, szpitale, pogotowia i hospicja.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej