Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany oddać państwu to, co w jego imieniu wypłacił fundusz alimentacyjny. Świadczenia wypłacane są w ramach pomocy państwa osobom uprawnionym do otrzymania alimentów.

Rekordowy rok

24.12.2019

Bieżący rok jest rekordowym pod kątem realizacji kursów zawodowych w Zakładzie Karnym w Trzebini. Szkoleniem objęliśmy łącznie 168 osadzonych, którzy wzięli udział w jednym z czterech rodzajów kursów podnoszących kompetencje zawodowe.

Pożar, ewakuacja pawilonu mieszkalnego, groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa w jednostce, akcja grupy uderzeniowej to główne punkty planu ćwiczeń ochronno – obronnych. Manewry przeprowadzono 17 grudnia 2019r. w Zakładzie Karnym w Trzebini.

Jedną z podstawowych form oddziaływań prowadzonych w jednostkach penitencjarnych jest zatrudnienie skazanych. Praca wspomaga proces resocjalizacji oraz wyrabia i utrwala niezbędne cechy i nawyki, które będą pomocne po opuszczeniu więziennych murów. Dzięki pracy osadzeni będą mogli lepiej pełnić powierzone im role społeczne po powrocie do społeczeństwa.

W dniu dzisiejszym (14.11.2019) odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wręczył awanse na wyższe stopnie funkcjonariuszom pełniącym służbę w trzebińskim zakładzie karnym. Ponadto funkcjonariusze otrzymali odznaczenia resortowe i okolicznościowe.

W dniu dzisiejszym (09.10.2019) już po raz jedenasty odbyły się zmagania funkcjonariuszy Służby Więziennej w Marszobiegu Terenowy, które organizowane były w ramach Zawodów o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie. Całość rywalizacji przeprowadzono na strzelnicy w Bolęcinie. Reprezentanci naszej jednostki zajęli wysokie, drugie miejsce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej