Służba Więzienna zaoferowała swoją pomoc w usuwaniu skutków podtopień. Ulewne deszcze doprowadziły do wylewu lokalnych rzek. Prognozy meteorologiczne dla woj. małopolskiego są nadal bardzo niekorzystne.

Miniony długi weekend większości z nas kojarzy się przede wszystkim z odpoczynkiem. Dla funkcjonariuszy służb mundurowych rokrocznie upływa w akcencie patriotycznych obchodów świąt narodowych.

Zawarcie związku małżeńskiego to poważna decyzja. Można by rzecz na całe życie. Narzeczeni często przygotowują się do niej miesiącami, planując wszystkie szczegóły, tak, by ten wyjątkowy dzień był niezapomniany. Okazuje się, że w trakcie odbywania kary również można podejmować najważniejsze życiowe decyzje.

Tradycją staje się fakt, że tarnowski Zakład Karny, mimo swej specyfiki jednostki typu zamkniętego, dwa razy do roku jest miejscem szczególnie otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Dzieje się to dzięki organizowanym akcjom honorowego krwiodawstwa.

W miniony weekend budynek tarnowskiego więzienia można było oglądać w niecodziennej odsłonie. Na ścianie od strony ul. Konarskiego widniała iluminacja upamiętniająca 100-lecie powstania więziennictwa.

Dzisiaj, 1 września 2018r. po raz trzeci w Tarnowie odbyła się mundurowa akcja honorowego krwiodawstwa. Stu honorowych dawców krwi na stulecie niepodległości Polski. Tak mówiło się w trakcie organizacji tegorocznej tarnowskiej mundurowej akcji HDK. Cel został osiągnięty. 110 osób oddało w tym dniu bezcenny dar – swoją krew, co daje rekordowy wynik 50 litrów krwi. Kolejny raz mundurowi udowodnili, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej