Poseł na Sejm RP Michał Jach wizytował Zakład Karny w Stargardzie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Adam Ładniak otrzymał podziękowania za pomoc w organizacji Majówki na Sportowo, która odbyła się w Choszcznie.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Stargardzie zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe.

PO WER 2014-2020

06.07.2019

...czyli Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój„Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną.

Po raz XIII odbył się Międzynarodowy Bieg Uliczny „O Błękitną Wstęgę”.

W dniach 15 i 16 czerwca 2019 roku grupa jedenastu skazanych wzięła udział w przygotowaniach oraz realizacji tegorocznej edycji Dni Stargardu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej