Trwają prace termomodernizacyjne rawickiego więzienia. Realizowane działania w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” (Benjamin Franklin)

Działając w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, przekazaliśmy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Centrum Rehabilitacji w Górznie fartuchy ochronne, uszyte przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Matury w więzieniu

17.06.2020

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu trwają matury. Tegoroczny egzamin w rawickiej jednostce penitencjarnej jest szczególny, nie tylko z uwagi na czerwcowy termin i specjalny reżim sanitarny. Po raz pierwszy w Centrum odbędzie się egzamin maturalny z informatyki rozszerzonej, a sesja egzaminacyjna zakończy się jedynym w Polsce egzaminem maturalnym z języka niemieckiego mniejszości narodowej na poziomie rozszerzonym.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 5 czerwca 2020 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr. Remigiusza Męcela.

Krew darem życia

04.06.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu po raz kolejny zaangażowali się w akcję krwiodawstwa i podzielili się darem życia. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni na co dzień pełnią służbę na rzecz społeczeństwa, towarzyszy im poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, oraz potrzeba niesienia pomocy. Pomoc ta jest szczególnie ważna w tak trudnym epidemiologicznie okresie, który powoduje, iż w Banku Krwi są deficyty.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej