Kontrola paczki RTV-AGD dokonana przez funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego w dniu 11 lipca 2018 roku zakończona powodzeniem.

Kampanię społeczną Zakładu Karnego w Przytułach Starych skierowaną do młodzieży klas mundurowych rozpoczęło podpisane 20 czerwca 2018 roku porozumienie.

W ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze naszego zakładu uczestniczyli w kilku imprezach w naszym mieście i regionie, organizowanych dla najmłodszych z okazji ich święta.

W dniach 15-17 maja 2018 roku, Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych płk Tomasz Dąbrowski wraz ze swoim zastępcą ppłk. Zdzisławem Dawid oraz kapelanem ks. Bogusławem Ofman, wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Penitencjarnej.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych ppłk Zdzisław Dawid, wraz z pięcioosobową grupą funkcjonariuszy, wzięli udział w akcji sadzenia dębów zorganizowanej przez Nadleśnictwo Ostrołęka, która odbyła się 23 kwietnia 2018 roku w leśnictwie Przystań.

Zakład Karny w Przytułach Starych odpowiedział, po raz kolejny, na apel Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej o dar serca w postaci paczek świątecznych z żywnością, dołączając do społecznej akcji " Polacy Kresowym Straceńcom-Zbiórka Wielkanocna".

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej