Wykonywanie twórczości własnej również wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw osadzonych

Korzystanie przez osadzonych z zajęć sportowych jest jedną z najbardziej popularnych form ich aktywności

Informacja

31.07.2020

Informacja dotycząca zatrudnienia osadzonych

W Zakładzie Karnym w Pińczowie zrealizowano program resocjalizacyjny dla skazanych "Życie bez nałogu"

Komunikat

14.07.2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej