Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Komunikat

30.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Ogłoszony na terenie naszego kraju stan zagrożenia epidemicznego, znacząco wpływa na funkcjonowanie jednostki penitencjarnej. Specyfika tych szczególnych instytucji porządku publicznego, determinuje skupienie licznej zbiorowości na relatywnie niewielkiej powierzchni. Służba Więzienna inicjuje zatem mnogie działania zapobiegawcze w celu kompletnego zredukowania źródeł ewentualnego zakażenia.

Komunikat

30.03.2020

w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

Komunikat

26.03.2020

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych podjętych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu i Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

KOMUNIKAT

18.03.2020

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych podjętych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu i Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej