19 listopada br. z udziałem pocztu sztandarowego w Zakładzie Karnym w Nysie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się odprawa służbowa związana z nadaniem odznaczeń resortowych i awansów na stopniu, w której uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba.

101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. To wyjątkowy data dla naszej Ojczyzny. Po ponad 123 latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy.

11 października br. na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nysie odbyły się uroczystości okazji 60. rocznicy utworzenia placówki szklonej.

Od wielu już lat w Zakładzie Karnym w Wojkowicach organizowany jest przegląd zespołów muzycznych działających w jednostkach penitencjarnych.

Pamiętamy!!!

19.09.2019

Wrzesień przepełniony jest wydarzeniami, które odcisnęły piętno na kartach historii Polski. W 1939r., siedemnaście dni po napaści Niemiec na Naszą Ojczyznę, - bez wypowiedzenia wojny Sowieci zajęli wschodnie tereny Polski.

Od 60 lat w Zakładzie Karnym w Nysie odbywa się kształcenie osadzonych. W roku szkolnym 2019/2020 naukę rozpoczęło 165 słuchaczy w 8 oddziałach szkolnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej