W Zakładzie Karnym w Nysie wśród funkcjonariuszy i pracowników zorganizowano akcję krwiodawstwa pn. "Nie dajmy się - ratujmy życie".

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem,...

Funkcjonariusze oraz skazani pomagają społecznie biorąc udział w ogólnopolskiej akcji szycia maseczek. Zdarzają się jednak sytuacje, jak ta w Zakładzie Karnym w Nysie, gdzie to dawna mieszkanka miasta doceniając odpowiedzialną i trudną służbę funkcjonariuszy wsparła jednostkę, przekazując 800 sztuk maseczek wielorazowego użytku z miejscem na filtr.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Nysie dołączyli do ogólnopolskiej akcji i gromkimi brawami podziękowali więziennej służbie zdrowia za działania podejmowane w tym szczególnie trudnym czasie, w którym wszyscy walczą z epidemią.

27 lutego 2020 r. w Niemysłowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Marszu Śmierci. Służbę Więzienną reprezentowali: Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk Jan Pietrzyk oraz kpt. Artur Pikuła z Oddziału Zewnętrznego w Prudniku.

3 lutego br. rozpoczął się kolejny rok szkolny dla nowych słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej