11 października br. na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nysie odbyły się uroczystości okazji 60. rocznicy utworzenia placówki szklonej.

Pamiętamy!!!

19.09.2019

Wrzesień przepełniony jest wydarzeniami, które odcisnęły piętno na kartach historii Polski. W 1939r., siedemnaście dni po napaści Niemiec na Naszą Ojczyznę, - bez wypowiedzenia wojny Sowieci zajęli wschodnie tereny Polski.

Od 60 lat w Zakładzie Karnym w Nysie odbywa się kształcenie osadzonych. W roku szkolnym 2019/2020 naukę rozpoczęło 165 słuchaczy w 8 oddziałach szkolnych.

W dniach 25 do 26 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Nysie już po raz dziewiętnasty odbyło się seminarium sztuk walki. Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia był wieloletni funkcjonariusz Zakładu Karnego w Nysie, aktualnie w stanie spoczynku, prezes Nyskiej Formacji Obronno –Taktycznej - Cezary Pryga

W Zakładzie Karnym w Nysie zakończył się kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności, sfinansowany ze środków unijnych.

Kształtowanie postaw obywatelskich, przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji oraz rozwijanie własnych zainteresowań, to główne cele X edycji Tygodnia Kultury i Sportu, który odbył się w Zakładzie Karnym w Nysie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej