W poniedziałek 25 listopada, w związku z minioną rocznicą Święta Odzyskania Niepodległości, w wiśnickim zakładzie karnym wręczono odznaczenia resortowe oraz awansowano funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe.

28 października wiśnicki Zakład Karny wizytował Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. W wizycie uczestniczył również Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW – płk Andrzej Leńczuk.

We wrześniu 1989 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odwiedził zakład karny w Nowym Wiśniczu, aby sprawdzić w jakich warunkach więźniowie odbywają kare pozbawienia wolności i czy respektowane są ich prawa obywatelskie.

W weekend 7 i 8 września ponad 250 osób skorzystało z wyjątkowej możliwości wejścia na teren Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, zobaczenia ruin poklasztornego kościoła Karmelitów Bosych oraz zapoznania się z historią tego miejsca.

Pierwszego września w Wiśniczu odbyły się uroczystości z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele Służby Więziennej.

Drugiego września rozpoczął się, podobnie jak w innych placówkach oświatowych, nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającym przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Do zajęć zakwalifikowano ponad 140 osadzonych. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej