W  Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu uczczono 75 rocznicę odbicia przez żołnierzy Armii Krajowej 128 więźniów politycznych z niemieckiego wówczas więzienia.

Funkcjonariusze ZK w Nowym Wiśniczu zajęli trzecie miejsce w w XXV Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich Żołnierzy Rezerwy organizowanych w 75 rocznicę istnienia Ligi Obrony Kraju o puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. 

7 czerwca 2019 r. grupa osiemnastu funkcjonariuszy ZK w Nowym Wiśniczu oddała honorowo krew w „Regionalnym Centrum Krwiodawstwa” w Krakowie. Inicjatorem akcji był dyrektor wiśnickiej jednostki ppłk Paweł Jastrzębski oraz por. Grzegorz Zgłobicki.

Piątego czerwca minęła 79 rocznica śmierci ks. Ferdynanda Machaya rozstrzelanego w lasku „Brzezinka” zlokalizowanym nieopodal wiśnickiego więzienia. W więziennej kaplicy umieszczono portret kapłana namalowany przez jednego z wiśnickich osadzonych.

Pięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pod opieką wychowawcy Działu Penitencjarnego przez trzy kolejne dni porządkowało przywięzienny cmentarz w Leksandrowej.

Funkcjonariusze oraz będący pod ich nadzorem osadzeni z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pomagali w usuwaniu skutków intensywnych opadów deszczu i podtopień w gminie Gnojnik.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej