W ZK w Wiśniczu odbyła się odprawa podsumowująca funkcjonowanie jednostki w trakcie minionych 12 miesięcy. W jej trakcie pożegnano Dyrektora Okręgowego SW w Krakowie - płk Włodzimierza Więckowskiego, udającego się na zaopatrzenie emerytalne.

Poniedziałek 3 lutego br. na trwałe wpisze się w liczącą ponad 230 lat historię Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Tego dnia otwarto nowy budynek penitencjarny, w którym karę pozbawienia wolności odbywać będzie 240 skazanych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu oddali łącznie blisko 2,7 litra krwi reagując na apel o pomoc dla chorej Mai.

Dzisiaj mija osiemdziesiąta rocznica utworzenia przez Niemców w wiśnickim więzieniu obozu pracy. Istniał on do 30.06.1940. Kilka dni wcześniej więźniowie wyruszyli w drogę do Oświęcimia...

W 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu uczczono pamięć ofiar tego wydarzenia.

W środę 11 grudnia Zakład Karny w Nowym Wiśniczu odwiedziła delegacja funkcjonariuszy z więzienia w norweskim Stavanger.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej