W dniu 11 listopada 2022 r. przedstawiciele Zakładu Karnego w Nowogardzie na czele z dyrektorem ppłk. Patrykiem Pruńskim uczestniczyli w obchodach 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nowogardzie w dniu 7 listopada 2022 r. odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Strzelewie.

W dniu 4 sierpnia 2022 r. na zaproszenie Kamieńskiego Domu Kultury funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie opowiadali o swojej pracy podczas pikniku rodzinnego.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie ugasili płonący samochód.

O ochronie społeczeństwa, zapewnieniu ładu i porządku w jednostkach penitencjarnych oraz oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej rozmawiali ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

W dniu 25 maja 2022 r. przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych gości był również Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie – ppłk Patryk Pruński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej