10 października br. w miejscowości Kowala odbyła się ostatnia, IV runda zawodów motocrossowego PP z udziałem zawodników Klubu Motorowego Cisy w Nowogardzie.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Chęć pomocy innym ludziom, szczególnie ciężko chorym i walczącym z nowotworem krwi, stanowi podstawowy element empatii do drugiego człowieka.

"Kto czyta książki żyje podwójnie". Umberto Eco

W dniu 11 września w Hali Rega Arena w Płotach odbył się koncert charytatywny na rzecz 18 miesięcznego chłopca chorującego na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B.

W dniach 19 - 22 sierpnia 2021 r. na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbył się 48 Wschodnioeuropejski Letni Obóz Karate Kyokushin.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej