W dniu 13 maja na terenie Domu dla dzieci i młodzieży - "MACIEK" w Przemyślu odbyło się przekazanie maseczek ochronnych dla personelu i wychowanków placówki. Maseczki zostały uszyte na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce i Prezydentem Miasta Przemyśla.

W dniu 5 maja br. Prezydent Miasta Przemyśla - Wojciech Bakun podpisał z Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce - mjr. Jackiem Szlachcicem porozumienie o współpracy. Porozumienie jest wynikiem akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie ze Służbą Więzienną.

Od dnia dzisiejszego osadzeni odbywający karę w Zakładzie Karnym w Medyce szyją maseczki ochronne w ramach zatrudnienia nieodpłatnego.

W dniu 03 marca 2020 roku w Zakładzie Karnym w Medyce odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora Zakładu Karnego mjr. Jackowi Szlachcicowi.

W dniu 8  lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Data ta nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w Niepodległej Polsce.

W dniu 8 listopada na terenie Zakładu Karnego w Medyce odbyły się ćwiczenia obronno-ochronne organizowane we współpracy z Komendą Miejską Policji w Przemyślu oraz z Państwową Strażą Pożarną

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej