Przypadające na dzień 8 lutego Święto Służby Więziennej było okazją do wręczenia funkcjonariuszom malborskiej jednostki odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Malborku wykazał się wzorową postawą przyczyniając się do ujęcia sprawców usiłujących dokonać kradzieży motocykli.

Zakład Karny Malborku od 2016 roku uczestniczył w realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER pn.: ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia resortowe oraz „Odznakę 100 – lecie polskiego więziennictwa”.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Karnym w Malborku we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Malborku oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości zorganizował dwie zbiórki poboru krwi

24 lipca 2020 roku w  Zakładzie Karnym w Malborku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku dyrektora jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej