Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie wzięli udział w XI Festiwalu Kolęd i Pastorałek w  Rzepedzi.

Nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Łupkowie za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu została przeprowadzona kampania edukacyjna na temat mediacji.

W dniach 2 i 3 września 2019 r., skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie mieli możliwość zapoznania się z historią związaną z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej.

1 sierpnia 2019r., w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyły się zajęcia oświatowe mające na celu przybliżenie skazanym największego zbrojnego wystąpienia przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim

Zakład Karny w Łupkowie kolejny raz współorganizatorem pikniku rodzinnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej