Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie wzięli udział w uroczystościach uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zagórzu oraz Komańczy.

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu wyplatają siatki maskujące dla wojsk ukraińskich.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu honorowo oddali krew.

W dniu 13 grudnia 2021r., na terenie łupkowskiej jednostki penitencjarnej przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla skazanych, w trakcie których przybliżono osadzonym przyczyny, przebieg i skutki wprowadzonego 40 lat wcześniej stanu wojennego.

Z okazji święta niepodległości nadano funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Łupkowie odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Poseł Piotr Uruski, Dyrektor MIGB Mazovia Oddziału w Rzeszowie- Damian Biskup oraz japońska delegacja firmy SumiRiko z wizytą w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej