Od dnia 1 stycznia 2020 roku widzenia dla skazanych realizowane będą we wtorki, czwartki, piątki i pierwszą niedzielę miesiąca. We wtorki następujące po pierwszych niedzielach miesiąca, widzenia nie będą realizowane. Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu

Po nieco ponad roku od wbicia przysłowiowej pierwszej łopaty pod budowę hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Łowiczu, 28 listopada br. nastąpiło jej uroczyste otwarcie i oddanie do użytku. Przecięcia wstęgi symbolizującego to wydarzenie dokonali płk Włodzimierz Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, płk Andrzej Leńczuk - Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, ppłk Tomasz Sawicki – Dyrektor ZK w Łowiczu,...

Prowadzenie akcji ratowniczej w wyniku pożaru spowodowanego podpaleniem przez osadzonych, obezwładnienie więźniów, którzy wykorzystując pożar wzniecili bunt i zabarykadowali się w magazynie, prowadzenie akcji ratowniczej w wyniku pożaru budynku administracji spowodowanego przez nieznanego sprawcę oraz przeprowadzenie ewakuacji osób zz tego obiektu, pościg i ujęcie przez Policję osoby, która wznieciła pożar w Zakładzie Karnym w Łowiczu – tak w skrócie...

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, płk Włodzimierz Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, w asyście dyrektora ZK w Łowiczu, ppłk. Tomasza Sawickiego – wręczył funkcjonariuszom łowickiej jednostki penitencjarnej resortowe odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Odprawa służbowa o uroczystym charakterze odbyła się we wtorkowe popołudnie, 12 listopada br., w obecności kadry kierowniczej łowickiego więzienia.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pobytowi żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Polskich J. Piłsudskiego w Łowiczu, otwarcie wystawy poświęconej 100. rocznicy obecności Armii Błękitnej w Łowiczu, część artystyczna – to tylko niektóre punkty programu uroczystych miejsko-powiatowych obchodów Święta Niepodległości w Łowiczu, w których uczestniczyli reprezentanci Służby Więziennej na czele z dyrektorem Zakładu Karnego w Łowiczu ppłk. Tomaszem Sawickim.

Pod takim hasłem od 21 października rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, w której czynny udział bierze Służba Więzienna. Do akcji włączyli się, jak co roku, funkcjonariusze i pracownicy ZK w Łowiczu. Kilku z nich już oddało honorowo krew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej