W dniu 4 września br. studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zakończyli sześciotygodniowe praktyki zawodowe realizowane w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.

2 sierpnia br., dobiegła końca piętnasta edycja programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu integracji rodzin "Leśna Kolonia". W programie udział wzięło pięć skazanych kobiet oraz siedmioro dzieci. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, inna niż dotychczasowe. Czas leśnej kolonii skazane mamy spędziły z dala od dzieci … były daleko ale zarazem blisko ...

Nauka w praktyce

11.08.2020

W dniu 27 lipca br. studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu sześciotygodniowe praktyki zawodowe

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej