W dniu 13 czerwca 2019 roku w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze po raz kolejny odbyły się Mundurowe Targi Pracy

Pomagając innym, pomagamy sobie. Zakład Karny w Krzywańcu od kilku lat systematycznie odwiedzają siostry Magdalenki z Lubania, które na co dzień prowadzą także Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im Św. Jadwigi Śląskiej. W trakcie jednej z ostatnich wizyt Siostry opowiedziały nam o trudnej sytuacji materialnej dziewcząt znajdujących się w ognisku wychowawczym.

Grupa teatralna "IMPRO" działająca w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności „TEATR ZA KRATĄ” zajęła I miejsce na  XXVIII Ogólnopolskim i XVI Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej

31 maja funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uroczyście obchodzili 28. rocznicę powołania Straży Granicznej oraz 10. rocznicę powstania Nadodrzańskiego Oddziału. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również funkcjonariusze Służby Więziennej

Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu za nami

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 10 lata realizowany jest program readaptacji społecznej „OKNO NA ŚWIAT – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja. Jak więc wygląda realizacji takiego programu z perspektywy ostatnich 10 lat ?

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej