Klub honorowych dawców krwi PCK „Czerwona Mila” 12 maja zorganizował kolejną zbiórkę krwi.

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

18 lutego 2021 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie przystąpili do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi organizowanej przez Służbę Więzienną „Służymy pomocą – mamy to we krwi”

Szlachetna Paczka

14.12.2020

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

W Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano wystawę fotografii wykonanych przez leśników

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej