"Sztandar jest znakiem najlepszej tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej" – napisano w uzasadnieniu wniosku o nadanie sztandaru. Z dniem 27 listopada 2019 r. Minister Sprawiedliwości nadał Zakładowi Karnemu w Koronowie Sztandar.

12 listopada 2019 roku płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wręczył odznaczenia i awanse funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Koronowie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Koronowie wzięli udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Wspomagamy

28.10.2019

26 października 2019 r. na terenie Leśnictwa Drzewianowo została zorganizowana akcja odnawiania lasów zniszczonych w wyniku huraganu, w której po raz kolejny wzięła udział nasza formacja.

Pewne dziś. Pewne jutro.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej