Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze Dolnego Śląska potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi...

Pod taką nazwą przebiegła zorganizowana w dniu 27 maja, przez Zakład Karny w Kłodzku akcja oddawania krwi.

W ostatnich dniach, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku, udaremnili kilka prób przekazania osobom pozbawionym wolności środków niedozwolonych.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

30 kwietnia br., na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, funkcjonariusze kłodzkiej jednostki penitencjarnej przekazali kolejne, wyprodukowane przez więźniów środki ochrony osobistej. Ta nasza i kilkudziesięciu innych jednostek w całej Polsce, przebiegająca pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga” inicjatywa, realizowana jest w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej

POMAGAMY !!!

17.04.2020

16 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku przekazali lokalnym instytucjom pomocowym pierwsze wyprodukowane przez więźniów środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych. Ta nasza i kilkudziesięciu innych jednostek w całej Polsce inicjatywa, odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej