Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

12 października delegacja funkcjonariuszy reprezentujących Zakład Karny w Kłodzku uczestniczyła w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i Ich Rodzin na Jasną Górę

Ostra i zacięta, pełna dramatycznych przeżyć rywalizacja. Tak pod względem emocji scharakteryzować należy przebieg XIII Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, które odbyły się w Bystrzycy Kłodzkiej

25 września, ks. Biskup poświęcił odnowioną kaplicę w Zakładzie Karnym w Kłodzku; nadał jej też patronat błogosławionego z terenu diecezji świdnickiej - Gerharda Hirschfeldera

18 września, w ramach kolejnej edycji kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” funkcjonariusze Służby Więziennej szkolili w temacie – jak radzić sobie z agresywnym petentem. Tym razem oferta skierowana została do pracowników II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku oraz innych zainteresowanych pracowników sądu

Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości - hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie jednostki, na działce o numerze ewidencyjnym nr 35 (przy ulicy Hołdu Pruskiego 4)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej