5 czerwca 2020r. Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach, Swoszowej i Żurowej za pośrednictwem Urzędu Gminy w Szerzynach otrzymała 300 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

27 maja 2020r. Domy Pomocy Społecznej w Wysocku, Moszczanach i Jarosławiu otrzymały 1500 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakladzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Cały świat zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa,brakuje środków ochrony osobistej, dlatego ważne jest by włączyć się we wszelkie działania wspomagające ogólnopolską akcję szycia maseczek antywirusowych. Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Jaśle, przy aktywnym udziale wszystkich funkcjonariuszy, rozpoczęli szycie maseczek ochronnych

Z okazji Święta Służby Więziennej Dyrektor Okręgowy płk Marek Grabek wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Mirosławem Wladyką wręczyli funkcjonariuszom akty nadania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenie

Przedstawiciele Stowarzyszenia Alpha Polska uczestniczyli w spotkaniu ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jaśle, zachęcając ich do udziału w projekcie „Alpha w Więzieniu”

W dniu 04.02.2020r. po raz dwunasty w całej Polsce organizowano uroczystości upamiętniające ofiary Holocasutu. Zakład Karny w Jaśle aktywnie włączył się w gminne obchody tego dnia, organizowane w Szkole Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Szebniach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej