Po raz kolejny skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Jaśle wręczyli prezenty mikołajkowe uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Mirosław Władyka wręczył funkcjonariuszom akty nominacyjne i odznaczenia

101 lat minęło odkąd Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej.

Nieraz korzystamy z zasobów ziemi w sposób zachłanny, zbyt łapczywy. A kiedy już przetworzymy i zużyjemy to, co zostało wyprodukowane, to wtedy oddajemy przyrodzie górę śmieci, zdarza się że takich, których biodegradacja trwa dziesiątki, a nawet setki i tysiące lat. I tak gromadzi się coraz więcej świadectw ludzkiej działalności w leśnych ostępach, w wodzie, w powietrzu.

W dniu 13. 09. 2019 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle uczestniczył w uroczystych obchodach 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 80. Rocznicy Napaści ZSRR na Polskę. Ważnym punktem wydarzenia było złożenie kwiatów pod pomnikiem „Dąb Pamięci”, który upamiętnia osobę majora Mulińskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej