Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazali do Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii św. Mikołaja przedmioty wykonane przez skazanych.

 Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, przed murami Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt więźniów politycznych w hrubieszowskiej jednostce.

Tradycyjnie już w przedświątecznym okresie funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie włączyli się do akcji „Szlachetna Paczka”

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w  Hrubieszowie od wielu lat spotykają się z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

W dniu 19 listopada 2021 r. osadzeni z tutejszej jednostki w ramach zajęć kulturalno – oświatowych udali się w asyście funkcjonariusza działu penitencjarnego na wizytę w Muzeum im. ks Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej