Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

W dniu 9 czerwca na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Mundurowy Dzień Dziecka. Inicjatywa jest wynikiem współpracy formacji mundurowych z Hrubieszowa. Patronatem honorowym wydarzenie objęła Pani Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

"Skacząc ze spadochronem każdy się boi. Nie wierzcie tym, którzy mówili, że się nie bali. Jest to nienaturalne i byłaby to nieprawda. Istota zagadnienia polega na tym żeby bojąc się - skakać" gen. Stanisław Franciszek Sosabowski

W dniu 25 maja reprezentacja Zakładu Karnego w Hrubieszowie uczestniczyła w wydarzeniu charytatywnym „Rock Kapela dla Marcela”.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych, aktywnie uczestniczyli w „Operacji Czysta Rzeka”.

W dniu 30 kwietnia 2024 roku, na zaproszenie Dyrektora tutejszej jednostki, zajęcia dla skazanych z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz zjawiska przestępczości granicznej poprowadzili funkcjonariusze policji z KPP w Hrubieszowie oraz Placówki Straży Granicznej zajmujący się profilaktyką społeczną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej