Maseczki uszyte w ramach akcji „Maseczka dla każdego funkcjonariusza i pracownika SW” organizowanej przez Zarząd Główny NSZZFiPW trafiły do jednostek okręgu lubelskiego.

Seniorzy to grupa najbardziej narażona na przebieg ciężkiej postaci zakażenia koronawirusem.

W dniu 19 maja 2020 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podziękował organizacjom związkowym NSZZFiPW i NSZZ „Solidarność” oraz Pani Justynie Tywoniuk reprezentującą Restaurację „Magistrat” w Hrubieszowie za nieodpłatne przekazanie materiałów do szycia maseczek.

Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym jest jednym z podstawowych środków wychowawczych realizowanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Zakład Karny w Hrubieszowie uszyje maseczki ochronne dla każdego funkcjonariusza i pracownika z okręgu lubelskiego.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga” funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazali 2700 szt. maseczek ochronnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej