W dniu 03.07.2020 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazali na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Niecodzienna wizyta

01.07.2020

W dniu 30 czerwca 2020 roku Zakład Karny w Hrubieszowie odwiedził płk Piotr Bieniek – Szef Zarządu J-2 Wielonarodowego Korpusu Północno – Wschodniego.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Hrubieszowie jako pierwszy udzielił pomocy osobom, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.

ZK w Hrubieszowie w ramach akcji #ResortSprawiedliwośćiPomaga kolejny raz udowodnił jak ważna jest współpraca pomiędzy instytucjami oraz niesienie dobra.

NIESIEMY POMOC

23.06.2020

W dniu 23 czerwca 2020 r. w ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, prowadzonej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga, Dyrektor tutejszej jednostki mjr Sławomir Stańczuk przekazał maseczki ochronne w ilości 260 sztuk Gminie Horodło, reprezentowanej przez Pana Ireneusza Wierzbickiego.

#GaszynChallenge to akcja mająca na celu zbiórkę środków finansowych dla dzieci chorych na SMA- rdzeniowy zanik mięśni. Zakład Karny w Hrubieszowie dołączył się do akcji w odpowiedzi na apel o wsparcie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej