W dniu 10 grudnia w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach Zakładu Karnego w Gębarzewie podpisana została umowa dotycząca zatrudnienia odpłatnego skazanych kobiet w hali produkcyjno-magazynowej znajdującej się na terenie oddziału zewnętrznego.

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się międzynarodowa konferencja "Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości".

1 grudnia w więziennej sali widzeń odbyła się wyjątkowo poruszająca uroczystość, w której uczestniczyła społeczność grupy anonimowych alkoholików

Kolejni więźniowie ukończyli kurs zawodowy

Uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach uczestniczyli w lekcji wychowawczej na terenie więzienia.

W dniu 13 listopada br. w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbyła się uroczystość awansowania oraz wyróżnienia odznaczeniami resortowymi funkcjonariuszy tutejszej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej