Wcześniej nie potrafił żyć w zgodzie z przepisami prawa, jeden z nich spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym - dziś, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, dostrzegają potrzebę angażowania się w akcje, propagujące bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2019r.

W dniu 16 lutego br. w więziennej sali widzeń odbył się mityng anonimowych alkoholików. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele angielskiej wspólnoty AA "Przystań".

Kolejni więźniowie ukończyli kurs zawodowy

Uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach uczestniczyli w lekcji wychowawczej na terenie więzienia.

W dniu 13 listopada br. w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbyła się uroczystość awansowania oraz wyróżnienia odznaczeniami resortowymi funkcjonariuszy tutejszej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej