W sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Dwa dni przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele kadry Zakładu Karnego w Dublinach wręczyli do rąk Pani Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, zebrane w ramach corocznej akcji dobroczynnej, słodycze.

Sytuacja schronisk dla zwierząt w czasie epidemii jest bardzo trudna. Pomoc wolontariuszy jest utrudniona, darczyńców jest mniej.

W piątek 29 października br. rozpoczęto realizację działań zawartych w porozumieniu pomiędzy Zakładem Karnym w Dublinach, a Nadleśnictwem Srokowo. Celem jest współpraca ukierunkowana na readaptację społeczną osadzonych.

W dniu 7 października 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppłk Adam Syhłowyj oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz zawarli porozumienie w ramach, którego skazani będą uczestniczyć w pracach na terenie miejscowych lasów oraz Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej Wilczy Szaniec w Gierłoży. Współpraca ukierunkowana będzie na readaptację społeczną osadzonych poprzez uczestnictwo w pracach porządkowych, dokonywanie...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej