17 marca br. w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie – płk. Krzysztofa Kulczyckiego

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

14 lutego br. w Brzostku został odsłonięty pomnik upamiętniający żołnierzy AK – bohaterów ziemi brzosteckiej. Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy - mjr Piotr Kokoszka.

Odznaka „Semper paratus” (łac. Zawsze gotowy) – jedno z polskich odznaczeń resortowych. Wyróżnienie w postaci odznaki przeznaczonej do nagrodzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

W tym roku ósmego lutego po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej. Przy tej okazji wręczono funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Dębicy oraz Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

Na zaproszenie władz lokalnych Dyrektor dębickiej jednostki penitencjarnej ppłk Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach upamiętniających egzekucję dokonaną 79 lat temu na 54 Polakach przy nasypie kolejowym obok cegielni w Dębicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej