Pomimo luzowania obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, stan epidemii nie minął. Dowodem tego fakt, iż w punktach krwiodawstwa i szpitalnych bankach brakuje krwi. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w sprawie dawców rzadkiej grupy krwi 0 Rh+ odpowiedział fordoński funkcjonariusz Służby Więziennej.

8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który został zainicjowany w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane było wyłącznie do bibliotekarzy, z czasem jednak stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowane są różnego rodzaju spotkania promujące czytelnictwo.

Kształtowanie świadomości patriotycznej oraz poczucia obywatelskości to jedno z trudniejszych zadań, nie tylko za murami więzienia, ale także wśród całego społeczeństwa. Początek maja to doskonała okazja, aby próbować zaszczepić tę idee wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej