Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej…

W dniu 17 marca 2023 roku odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

Trwa rekrutacja do jednostek Służby Więziennej okręgu opolskiego. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zespół rekrutacyjny z brzeskiego zakładu karnego spotkał się z osobami poszukującymi pracy oraz rozważającymi możliwość wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej