Zakład Karny w Brzegu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodkowie po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa.

Odprawa roczna

18.03.2020

18 marca br. w Zakładzie Karnym w Brzegu odbyła się odprawa roczna załogi jednostki. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba.

W sobotę, 22 lutego br. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich odbyła się uroczysta przysięga 13. Śląskiego Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, w której uczestniczył Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr Jarosław Hołomejko.

7 lutego br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk wziął udział w uroczystości otwarcia nowej Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Poprawa warunków

27.01.2020

Od kilku miesięcy na terenie Zakładu Karnego w Brzegu trwają różnego rodzaju prace remontowo-budowlane, których celem jest poprawa warunków pełnienia służby funkcjonariuszy.

Honorowy Dawca Krwi

13.12.2019

Zakład Karny w Brzegu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodkowie po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej