Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Barczewie jest jednym z największych oddziałów w warunkach penitencjarnych w Polsce.

Realizacja kursów zawodowych dla osadzonych w ramach POWER 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Barczewie.

Czas pamięci o tych, co odeszli, jest też czasem wzajemnej pomocy i życzliwości.

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej