Dla Niepodległej

12.11.2019

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Starem Bornem włączyli się w gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Spotkanie autorskie z człowiekiem-legendą Bobolic, zasłużonym dla lokalnej społeczności, zorganizowano w miejscowej bibliotece. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej, z którą on również jest związany.

Od 1 sierpnia 2019r. w Zakładzie Karnym w Starem Bornem nastąpią zmiany w udzielaniu widzeń.

Służba Więzienna była promowana na Targach Edukacyjnych w Bobolicach. Chodziło o zainteresowanie młodych uczniów możliwością nauki, a następnie pracy w jednostce penitencjarnej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Starem Bornem promowali Służbę Więzienną wśród uczniów klas mundurowych w Białym Borze. Być może wkraczający w dorosłe życie, właśnie z nią zwiążą swoje plany zawodowe.

Podsumowanie roku

12.03.2019

W Zakładzie Karnym w Starem Bornem podsumowano działalność jednostki w ubiegłym roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej