Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu.

Dzisiaj, 22.02.2023 w czasie konferencji prasowej Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś poinformował o rozpoczęciu kolejnych inwestycji w  raciborskiej jednostce penitencjarnej.

W dniu dzisiejszym Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś w czasie konferencji przekazał informację o rozpoczęciu kolejnego etapu rozbudowy raciborskiej jednostki penitencjarnej.

Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

W Zakładzie Karnym w Raciborzu odsłonięto tablicę poświęconą działaczom NSZZ „Solidarność” ugrupowań niepodległościowych i innych organizacji opozycyjnych, internowanych i więzionych przez komunistyczny reżim PRL w Zakładzie Karnym w Raciborzu po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. W uroczystości wzięli udział Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

14.11.2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu odbyła się konferencja prasowa dotycząca inwestycji związanych z rozbudową raciborskiej jednostki penitencjarnej w ramach programu „Praca dla więźniów”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej