Koniec poprzedniego roku szkolnego znacząco różnił się od zwyczajowego kształcenia w placówkach oświatowych. W rozpoczynającym się semestrze, powróci tradycyjna forma zdobywania przez słuchaczy wiedzy i kształtowania odpowiednich umiejętności.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Śladami Wyklętych

30.07.2020

Upamiętnienie Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego.

KOMUNIKAT

30.06.2020

w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZFiPW, zorganizowali zbiórkę funduszy na zakup niezbędnych pomocy dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków i innych przewlekle chorych. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej dokładają wszelkich starań, by ten ratujący życie dar był dostępny dla potrzebujących. Mimo stanu epidemii i zagrożenia chorobą COVID-19, kilkadziesiąt chętnych osób zgłosiło się do Mobilnego punktu poboru krwi w autokarze, który zaparkował dzisiaj przy ul....

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej