Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Można inaczej

19.08.2019

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu prowadzone są specjalistyczne oddziaływania korekcyjne wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym

W ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów” Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu podpisał umowę z nowym kontrahentem - Spółdzielnią „Premegal” Zakładem Pracy Chronionej z siedzibą we Wrocławiu.

...czyli Projekt „Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kolejny już rok realizowany m.in. w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

KAIN na wolności

06.06.2019

Spektakl KAIN więziennej grupy teatralnej, został po raz pierwszy zaprezentowany poza murami wrocławskiego Zakładu Karnego Nr 1 

Funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej