Praca jest jednym z podstawowych narzędzi w prowadzonych w zakładach karnych oddziaływaniach na skazanych w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, dzięki podpisanej umowie z kontrahentem zewnętrznym, pracę odpłatną otrzyma nawet pięćdziesięciu skazanych.

Personel Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, zaangażował się w kolejną inicjatywę charytatywną, której celem było wsparcie podopiecznych obornickiego Domu Dziecka.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, uczestniczyli w wirtualnym spotkaniu z licealistami Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Intencją tego przedsięwzięcia było podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z osobami, kształcącymi się w  klasie o profilu Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, po raz kolejny przekazali zbierane przez skazanych plastikowe nakrętki oraz wykonane przez osadzonych prace plastyczne na rzecz Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”.

Aktywność artystyczna posiada pozytywny wpływ na funkcjonowanie człowieka, gdyż wzbogaca codzienność i pozwala na zredukowanie występującego stresu. Funkcjonariuszka Działu Ochrony – st. sierż. sztab. Jolanta Stachowicz – poprzez działalność manualną, od lat zachowuje równowagę psychiczną.

1 marca br. pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych zamordowanych na terenie więzienia przy ul. Kleczkowskiej, odbyła się uroczystość poświęcona ich pamięci. Ceremonia stanowiła część ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, objętych patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej