23 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyła się uroczystość nadania sztandaru.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej funkcjonariuszom i pracownikom łódzkiego więziennictwa – ofiarom zbrodni i represji sowieckich.

Współpraca z IPN

03.01.2023

Wizyta Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w Łódzkim Oddziale IPN

Kandydaci na funkcjonariuszy mogą składać dokumenty do dnia 28 grudnia 2022 roku

15 listopada 2022 roku Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk Waldemar Miksa wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi i Oddziału Zewnętrznego w Łodzi awanse na wyższe stopnie służbowe

W dniu 7.10.2022 roku gościliśmy na terenie jednostki młodzież z klasy maturalnej XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej