W dniu 27 czerwca 2022 roku funkcjonariuszka Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi dokonała obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi trwa szkolenie w którym biorą udział osadzeni mężczyźni. Przedsięwzięcie zrealizowane jest dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

W dniach 24-25 czerwca, w Oddziale Zewnętrznym COSSW w Kulach w Sulejowie odbyły się Mistrzostwa Służby Więziennej w plażową piłkę siatkową.

W dniu 15.06.2022 roku umowa o zatrudnienie osadzonych mężczyzn w firmie Stone Master S.A.została przedłużona o kolejny rok.

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi uczestniczyli w pikniku z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej