W dniu 14.06.2019 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi udaremniono próbę dostarczenia na teren jednostki substancji odurzających, ukrytych w korespondencji adresowanej do jednej z osadzonych kobiet.

W Zakładzie Karnym nr 1  w Łodzi aktywnie jest realizowany Program „Praca dla Więźniów”. Jednym z głównym założeń programu jest wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

W dniu 17 maja 2019 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi wzięli udział w seminarium z zakresu współpracy i zasad postępowania z osobami z niepełnosprawnością słuchu.

W dniu 25.04.2019 r. skazanych przebywających w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odwiedzili przedstawiciele Fundacji S.N.A.P. - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

KOMUNIKAT

29.04.2019

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi na dzień 26.05.2019 r. (niedziela) wyborami do Parlamentu Europejskiego widzenia w tym dniu nie będą realizowane.

W dniu 6 kwietnia 2019 roku w Hali Sportowej w Ozorkowie zorganizowany został charytatywny turniej halowej piłki nożnej, z którego dochód przeznaczono na pomoc choremu Antosiowi Trębińskiemu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej