24 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odebrali awanse służbowe i odznaczenia.

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczęła projekt pt. "Kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży". W grudziądzkim Zakładzie Karnym nr 1 odbyły się już 4. cykle zajęć z uczniami klas mundurowych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zostali Mistrzami Służby Więziennej w biegu przełajowym o Puchar Ministra Sprawiedliwości.

2 września 2021 r. nastąpiło uroczyste nadanie Sztandaru Zakładowi Karnemu nr 1 w Grudziądzu. Sztandar od Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia odebrał mjr Krystian Wasiński – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To dzień, w którym warto przyjrzeć się zabytkowi będącemu na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

8 lutego zwykle był okazją do spotkania się Funkcjonariuszy i celebrowania Święta Służby Więziennej. W czasie pandemii świętujemy wszyscy razem, choć każdy osobno. W tym wyjątkowym dniu poza pełnieniem służby za murem wspominamy przodków i włączamy się do walki o zdrowie społeczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej