komunikat

30.06.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW pismem Pen.430-1/20 z dn. 29.06.2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko ograniczeń na terenie tutejszej jednostki

27 maja br. kolejna partia maseczek uszytych w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko została przekazana na ręce pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko zorganizowali kolejną zbiórkę pieniężną na zakup materiału na maseczki oraz słodycze dla dzieci

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko przekazali na ręce Wójta Gminy Rutki 250 maseczek. Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach - Woniecko pierwsi udzielili pomocy czwórce poszkodowanych w wypadku samochodowym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej