PO WER 2019r.

05.12.2019

PO WER - ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014r. – 2020r.

Powszechnie wiadomo, że zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dlatego też, chętnie odpowiedziałam na zaproszenie dyrektora jednego z lubuskich przedszkoli, w którym to spotkałam się z jego podopiecznymi.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. podopieczni ze Schroniska dla Zwierząt "Azyl" w Gorzowie Wlkp. otrzymali wsparcie, które jest im potrzebne.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. oraz Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu świętowali 101 rocznicę odzyskania niepodległości.

11 listopada

18.11.2019

Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Zatrudnienie osadzonych, szkolenia, kursy zawodowe stanowią główną metodę oddziaływań resocjalizacyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej