Komunikat o zmianie ograniczeń w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Nastąpiła zmiana numeracji telefonów do poszczególnych działów Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, ułatwienie powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności  to tylko niektóre założenia Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER, realizowanego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Dzięki POWER-owi kolejna grupa osadzonych uzyska kwalifikacje stolarza.

Petanque, bule, kule, boule, petanka – nazw jest wiele. Gra, która przywędrowała do nas z Francji dzięki włączeniu jej w program readaptacji "Ruch odmładza" ma coraz więcej zwolenników wśród osadzonych. To doskonały, relaksujący sport dla seniorów i nie tylko.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Krzysztof Suchowolec złożył wieniec pod pomnikiem bitwy pod Śliwowem. Upamiętnienie starcia polskiego podziemia zbrojnego z funkcjonariuszami komunistycznego reżimu było elementem obchodów święta Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach w środę 23 września.

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski przekazał w środę 13 sierpnia na ręce Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej ks. kan. dr Andrzeja Mikuckiego 7000 maseczek ochronnych. Maseczki powstały w przywięziennej szwalni, uszyte w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej