Zorganizowana wizyta robocza dotyczyła zagadnień ochrony przeciwpożarowej, a także możliwości związanych z wstąpieniem do Służby Więziennej.

W dniu 10 lutego swoją służbę w ZK w Czarnem zakończył Z-ca Dyrektora ppłk Marek Żurowski.

Delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czarnem złożyła w dniu dzisiejszym kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Szczecinku.

O kulisach pracy w szpitalu więziennym opowiada lek. med. Piotr Burgieł.

Płk Artur Koczerba wizytował Zakład Karny w Czarnem.

Pod koniec grudnia 2022r. Zakład Karny w Czarnem otrzymał nowoczesny neutralizator dronów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej