Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie pomimo wykonywania na co dzień licznych zadań, zmierzających do ochrony społeczeństwa i resocjalizacji skazanych, nie zapominają o podejmowaniu inicjatyw m. in. służących obywatelom oraz ochronie środowiska naturalnego.

W ramach Tygodnia Mediacji w cieszyńskiej jednostce penitencjarnej odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie, w dniu 1 września, wzięli udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana.

Służba Więzienna z Cieszyna realizuje szkolenie zawodowe skierowane do skazanych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej wspomogli Szpital Pediatryczny oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku Białej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej