Wybory do władz Stowarzyszenia odbyły się 15 października 2023 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Olszanicy. Nowym prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa został mjr Sebastian Kłosiński – dotychczasowy wiceprezes SOW.

W dniach 3-5 czerwca 2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się posiedzenie członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Kół Terenowych SOW.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa Koła Terenowego przy ODK SW w Olszanicy

W całym kraju obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej