Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gębarzewie doskonalili swoje umiejętności z zakresu posługiwania się bronią palną. Szkolenie strzeleckie jest jednym z priorytetowych elementów doskonalenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Praca daje niezależność i bezpieczeństwo finansowe. W więzieniu jest czymś więcej, to droga do normalności...

Na szczęście były to tylko ćwiczenia współdziałania ze służbami ratunkowymi w sytuacjach kryzysowych, które mogą wystąpić na terenie zakładu karnego

To już prawie rok, jak na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach skazane kobiety pracują przy klejeniu uszczelek

W dniu 22 sierpnia w Areszcie Śledczym w Środzie Wielkopolskiej doszło do podpisania umowy kończącej prowadzone od pewnego czasu rozmowy dotyczące zatrudnienia odpłatnego skazanych w hali produkcyjno-montażowej znajdującej się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach.

Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej zainicjował współpracę z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej