Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Skazani zainaugurowali dzisiaj nowy rok szkolny w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego. Nad prawidłowym procesem kształcenia 584 skazanych w Wołowie i Wrocławiu czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 59 osób.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. na jeleniogórskim rynku odbyło się podsumowanie corocznie organizowanego przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze projektu „Bezpieczne Wakacje”, w którym wzięli udział funkcjonariusze jeleniogórskiego aresztu.

Pułkownik Tomasz Raczyk Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia na Placu Gołębim mieszkańcy Dolnego Śląska podziwiali uroczysty apel, defiladę oraz militaria

Dni bezpieczeństwa

01.07.2019

Pokazy sprzętu paramilitarnego, udzielanie pierwszej pomocy, symulator wypadków, pokazy dynamiczne oraz statyczne formacji mundurowych mogli obejrzeć mieszkańcy Dolnego Śląska na Pikniku Dolnośląskie Dni Bezpieczeństwa w Lubinie. Służba Więzienna przygotowała stanowisko promocyjne oraz pokazy z udziałem funkcjonariuszy Grupy Interwencyjne SW.

26 czerwca w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu odbył się wykład inaugurujący program resocjalizacyjny realizowany przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej