Areszt Śledczy w Grójcu i fundacja Alfabet Doświadczeń przeprowadzili zbiórkę darów dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, pod takim hasłem w dniach 21 października - 20 grudnia 2019 r., odbyła się Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia narodowego Święta Niepodległości. Honorowy patronat nad akcją objęli, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia oraz Sekretarza Stanu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Gdy większość z nas zasiądzie przy wigilijnym stole w gronie rodzinnym, ponad 70 000 osób pozbawionych wolności spędzi ten czas z dala od najbliższych. Kadra jednostek penitencjarnych dokłada starań, aby również osoby przebywające w izolacji w szczególny sposób przygotowały się do Bożego Narodzenia.

Niesiemy pomoc !

19.12.2019

Okres zbliżających się świąt Bożego Narodzenia nieodzownie kojarzy się z dzieleniem, dzieleniem się nie tylko przełamanym opłatkiem, lecz dzieleniem się tym, co mamy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, z bardziej potrzebującymi od nas. Funkcjonariusze i pracownicy jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego przed zbliżającymi się świętami wsparli setki osób…

16 grudnia br., w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyło się wigilijne spotkanie służb mundurowych Mazowsza.

14 grudnia 2019r. przedstawiciele Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce wzięli udział w uroczystości upamiętniającej internowanych opozycjonistów stanu wojennego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej