W czasie tegorocznych wakacji na polskich drogach odnotowano 6,8 tys. wypadków, w których zginęły 644 osoby. Pomimo poprawy infrastruktury i stale zwiększającej się świadomości kierowców, bezpieczeństwo w ruchu drogowym to temat wciąż aktualny. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, wspólnie z Komendą Stołeczną Policji oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzą kampanię społeczną przeciw „drogowym zabójcom”.

Do końca sierpnia br. niemal 600 osób odbywających karę w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie zdobyło nowy zawód w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (PO WER).

Wychodzą poza mury i zabezpieczenia jednostek penitencjarnych, mając pod swoją opieką osoby, które stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, osoby często pozostające w zainteresowaniu grup przestępczych, zapewniają bezpieczeństwo obywatelom i osobom konwojowanym – funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej (GISW).

Nad Jeziorem Białym koło Włodawy 3 sierpnia 2019r. odbył się XVI Minimaraton Pływacki o Wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

10 lipca 2019 roku Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu wizytował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. W trakcie wizyty towarzyszyli mu Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Artur Dziadosz oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu ppłk Krzysztof Ziółkowski.

Rok 1918 to rok bardzo ważny dla naszej historii. Odzyskaliśmy wtedy dawno utraconą wolność i rozpoczęliśmy budowanie Państwa od nowa. Również więziennictwo polskie rozpoczęło tworzenie swoich struktur od nowa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej