20 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze Dyrektora Oddziału IPN w Rzeszowie oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

Osadzeni wyznania prawosławnego przebywający w Zakładzie Karnym w Przemyślu mieli możliwość uczestniczenia w obchodach Święta Jordanu.

Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego - wychowawcy, psychologowie, funkcjonariusze ds. zatrudnienia osadzonych. To właśnie oni realizują oddziaływania penitencjarne i psychokorekcyjne wobec osób pozbawionych wolności.

Areszt Śledczy w Kielcach przy współpracy z Aresztem Śledczym Warszawa Grochów przekazali na ręce Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach upominki dla dzieci, które aktualnie potrzebują opieki lekarskiej.

W 40. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w rzeszowskim Kościele Farnym odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego. W uroczystościach uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcin Warchoł i  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej – ppłk Krzysztof Kulczycki.

Cela 33

05.12.2021

W czterdziestą rocznicę ogłoszenia przez władze PRL stanu wojennego, w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych powstaje film o bohaterach tych czasów – internowanych działaczach opozycji antykomunistycznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej