Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu wręczył listy gratulacyjne.

Dziś mija 15 lat od uchwalenia aktualnie obowiązującej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która nie tylko reguluje kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków, ale i terapii dla osób uzależnionych. Dotyka więc dwóch obszarów, które spotykają się w ramach prowadzonych oddziaływań w oddziałach terapeutycznych dla uzależnionych: wzbudzanie pożądanych społecznie postaw, w tym przestrzeganie porządku prawnego, oraz proces leczenia...

20 lipca 2020r. startujemy z realizacją kolejnej edycji „Leśnej Kolonii

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

4000 maseczek dla Stowarzyszenia Dzieciaki Chojraki. Kontynuujemy działania pomocowe w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga.

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu ukazał się kolejny numer kwartalnika „Przystanek Krzywaniec”. Jest to gazeta więzienna redagowana przez osadzonych pod opieką wychowawcy - st. chor. Katarzyny Ruszkowskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej