11 października w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowa "Perspektywy terapii uzależnień - między teorią a praktyką, 10 lat istnienia Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić - Lewis Carroll

Osiem edycji, pięć lat owocnej współpracy, program szkolenia dostosowany do specyfiki służby w formacji będącej jednym z filarów bezpieczeństwa państwa, ponad pięciuset przeszkolonych funkcjonariuszy - tak można, w skrócie, podsumować efekty współdziałania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Bunt na placu spacerowym, pożar i odbicie osadzonego z konwoju – to na szczęście, tylko scenariusz ćwiczeń, przeprowadzonych w minionym tygodniu w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1978 roku powołano Zakład Karny w Gębarzewie. Powstał na bazie nieistniejącego już oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Gnieźnie. W miniony piątek odbyły się uroczystości jubileuszu 40-lecia zakładu.

W dniu 20 września 2018 r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom IV Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności. Wśród nagrodzonych jest por. Ewa Igiel starszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej