18 maja br. funkcjonariusze Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu nie próżnowali. Mobilni i w pełnej gotowości operacyjnej udali się do Prószkowa, gdzie swoją obecnością wsparli festyn rodzinny w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie.

18 maja br. na strzelnicy Farska Kolonia opolscy więziennicy rywalizowali ze sobą podczas kolejnych Okręgowych Mistrzostw Służby Więziennej w strzelectwie. Zawody stały pod znakiem dominacji funkcjonariuszy z Sierakowa Śląskiego, którzy zwyciężyli we wszystkich kategoriach.

17 maja br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się dziesiąte spotkanie regionalne z cyklu "Bliżej Funduszy Europejskich" poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

16 maja br. członkowie Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu oraz cywilni pracownicy Służby Więziennej zainaugurowali akcję krwiodawstwa pod nazwą "Krew na wakacje”. Potrwa ona do 22 czerwca br.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracują z Centrum Opieki Paliatywnej "Betania" w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia nadziei i pomocy wszystkim potrzebującym, zarówno chorym, jak i więźniom.

Zakład Karny w Nysie jest jedyną jednostką penitencjarną na Opolszczyźnie, gdzie Służba Więzienna kształci osoby pozbawione wolności. W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu maturalnego przystąpiło 13 słuchaczy.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej