Nyska jednostka jest jedyną na Opolszczyźnie, gdzie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego. Służba Więzienna kształci w nim osoby pozbawione wolności.

9 października br. 85 funkcjonariuszy z jednostek okręgu opolskiego Służby Więziennej przystąpiło do egzaminu, którego zdanie z najlepszym wynikiem umożliwia skierowanie na szkołę oficerską.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczył w uroczystym otwarciu hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Służba Więzienna okręgu opolskiego wzięła udział w Pikniku Niepodległościowym Służb Mundurowych, który odbył się na błoniach Politechniki Opolskiej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra w Watykanie. Po spotkaniu z Papieżem Franciszkiem, udali się na Monte Cassino, aby oddać hołd poległym tam Polakom.

Od 21 do 24 września br. osiemnasty już raz Zakład Karny w Nysie gościł sympatyków sztuk walki. W czasie trzech dni ponad stu osiemdziesięciu uczestników mogło doskonalić swoje umiejętności.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej