Życzenia

18.04.2019

Kolejny już pokaz filmów o tematyce więziennej odbył się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W ramach kampanii społecznej prowadzonej przez OISW w Olsztynie "Bezpieczni w Służbie i w pracy" tym razem dotarliśmy do kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Iławie.

23 marca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa/Oddział w Bartoszycach odbył się pokaz filmowy w ramach kampanii społecznej "Więzienny przykład..."

21 marca br. odbyły się XIII Powiatowe Targi Pracy w Szczytnie, które swoją obecnością zaszczycili, m.in. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed, Wicestarosta Szczycieński – Jerzy Szczepanek oraz Burmistrz Miasta Szczytno – Krzysztof Mańkowski.

22 marca br. pokaz filmów o tematyce więziennej dla podopiecznych Domu Pomocy i Domu Opieki Społecznej "Laurentius" w Olsztynie w ramach kampanii "Więzienny przykład..."

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej