W dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2021 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej przekazali poduszki do hospicjum - Domowego Szpitala w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej. Specjalistyczne poduszki wykonane zostały przez skazanych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w ramach programu readaptacji społecznej „Razem możemy więcej”.

Zabiegane, z długopisem w ręku, telefonem przy uchu albo plikiem korespondencji, ale zawsze nieocenione w pracy i niezwykle pomocne. 14 Pań sekretarek z jednostek naszego okręgu obchodzi dzisiaj swoje święto.

Szacuje się, że około dwie trzecie więźniów popełniło przestępstwo pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków. Nie zawsze są to osoby uzależnione, ale osoby zażywające narkotyki, alkohol w nadmiernych ilościach. W skali roku nietrzeźwi powodują w Polsce: kilka tysięcy wypadków komunikacyjnych, uczestniczą w kradzieżach i włamaniach, są sprawcami przemocy domowej, biorą udział w bójkach i rozbojach.

Talenty zza krat

20.01.2021

W kompleksie kulturalno-oświatowym zamojskiej jednostki penitencjarnej, od wielu lat osadzeni bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach koła plastycznego oraz programach resocjalizacyjnych podczas, których wykonywane są prace plastyczne. Podczas zajęć skazani odkrywają swoje talenty plastyczne lub je rozwijają.

W okresie od października 2016 r. do grudnia 2020 r. ok. 3 tys. osób zostało przeszkolonych i uzyskało kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, które umożliwiły podjęcie pracy już podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Zrealizowano 243 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne, to wszystko w ramach projektu PO WER 2014-2020.

Tegoroczna edycja opolskiego Negatywu po raz kolejny była miłym zaskoczeniem. Nadesłanych kilkadziesiąt prac było zróżnicowanych pod względem tematyki, formy, ale przede wszystkim języka i zawartych w słowach emocjach. Jak się okazało to właśnie emocje były odzwierciedleniem tegorocznego motta konkursu „ZMIEŃ NEGATYW NA POZYTYW”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej