Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie odwiedzili kadrę i podopiecznych Domu Dziecka – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Spotkanie było spełnieniem obietnicy z ubiegłego lata, gdy zapewniliśmy mieszkańców Domu o naszej stałej gotowości do niesienia pomocy.

Tylko w 2020 roku pojazd Zespołu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Lublinie przejechał ponad 155 tys. km co daje niemalże 13 tys.km miesięcznie, a dziennie ponad 400. Zespół SDE tylko w roku ubiegłym odnotował około 3,5 tys. wizyt, m.in. instalacyjnych czy deinstalacyjnych.

" Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością". Każdego dnia ponad 100 pracowników służby zdrowia z jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego stoi na straży naszego bezpieczeństwa. Dziś jak co roku, właśnie 7 kwietnia obchodzą swoje święto.

„Malarstwo i rysunek jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu” Orhan Pamuk

W trudnym czasie trwania pandemii w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu powstał program resocjalizacyjny "Stwórz na miarę lepsze życie"

"ŚWIAT BEZ KOBIET BYŁBY JAK OGRÓD BEZ KWIATÓW" Pierre de Brantome

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej