Tradycje historyczne łowickiego więziennictwa sięgają początków niepodległej Polski. Jako samodzielna placówka penitencjarna Zakład Karny w Łowiczu został powołany zarządzeniem nr 22/77/CZZK wydanym przez Ministra Sprawiedliwości 23 sierpnia 1977 roku. Jednak kronika jednostki wspomina, że od 1 lutego 1978 roku datowana jest samodzielna działalność zakładu.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi zaprezentowali w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi historię Straży Więziennej oraz funkcjonowanie i zadania współczesnej Służby Więziennej

Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. Działania takie podejmuje łowicka jednostka penitencjarna.

Po raz kolejny funkcjonariusze łódzkiej Służby Więziennej przekazali wiedzę o tym, jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów kuratorom zawodowym.

Zawody odbyły się pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więzienne w Łodzi płk. Włodzimierza Jacka Głucha, a w jego imieniu nagrody wręczył Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Krzysztof Mrówczyński

26 marca, z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja popularnonaukowa „Żołnierze Niezłomni – Przywróceni Pamięci”

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej