W ramach Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji na terenie jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi odbyły się spotkania popularyzujące tematykę alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pn.: 100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym - wczoraj i dziś.

Funkcjonariusz i pracownicy Służby Więziennej oraz członkowie ich rodzin po raz kolejny wzięli udział w dorocznej Pielgrzymce na Jasną Górę.

W sześciu jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi prowadzone są oddziaływania wobec skazanych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, a także tych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. Łącznie oddziały terapeutyczne dysponują przeszło 300 miejscami.

Podpisanie umowy pomiędzy Aresztem Śledczym w Łodzi a AQ Wiring Systems Sp. z o.o. pozwoli na odpłatne zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w łódzkiej jednostce penitencjarnej

Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. Działania takie podejmuje łowicka jednostka penitencjarna.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej