Stacje krwiodawstwa apelują, Służba Więzienna odpowiada.

Podczas odbywania kary skazani muszą zmierzyć się nie tylko z brakiem wolności ale często także ze swoimi uzależnieniami, problemami psychologicznymi, brakiem wykształcenia czy deficytami społecznymi. To właśnie z myślą o nich wychowawcy i psychologowie prowadzą programy readaptacyjne z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, uzależnieniom czy treningi umiejętności społecznych. Jedynie od początku roku, w okręgu krakowskim, zrealizowano ponad 180...

W całej Polsce realizowany jest rządowy program „Praca dla więźniów”. W okręgu krakowskim powszechność zatrudnienia przekroczyła już 58%. To znaczy, że więcej niż co drugi skazany, codziennie wychodzi do pracy.

Dzisiaj w Tarnowie odbyły się uroczyste obchody 78 rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W obchodach uczestniczyła delegacja tarnowskiej Służby Więziennej

Doskonalimy się

01.06.2018

W miniony wtorek kierownicy działu ochrony oraz funkcjonariusze odpowiedzialni za gospodarowanie sprzętem uzbrojenia wzięli udział w odprawie instruktażowo – szkoleniowej, poświęconej obsłudze nowej broni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniło się oznakowanie pojazdów służbowych Służby Więziennej. Dotychczasowe „SW” zostało zastąpione pełną nazwą. W okręgu krakowskim nazwa „Służba Więzienna” pojawiła się już na wszystkich operacyjno - konwojowych samochodach.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej