„Stwórz miejsce pracy w więzieniu. To się opłaca!” – pod takim hasłem przedstawiciele Służby Więziennej zachęcali pracodawców do współpracy przy zatrudnianiu skazanych podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

„Nie zatracajmy własnej tożsamości” – wzywał podczas XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i ich Rodzin Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński. W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział ponad tysiąc osób.

Nauczyciel to powołanie. Niełatwe, a jednocześnie mogące przynieść wiele satysfakcji i radości, jeśli pracuje się z sercem i pełnym zaangażowaniem. Wkrótce Dzień Edukacji Narodowej. Święto wszystkich nauczycieli.

Jaka jest Polska XXI wieku? Nowoczesne place zabaw dla dzieci, stadiony sportowe, autostrady - to wszystko jest nie tylko elementem naszego krajobrazu, ale też wpisuje się w obraz postępowej Polski XXI wieku. Celem konkursu jest opowiedzenie poprzez fotografię o tym, jaki zmienił się nasz kraj po 100 latach od odzyskania niepodległości. Zdjęcia mogą prezentować nasze najbliższe otoczenie, lub dalsze – poznawane podczas podróży po Polsce. Najlepsze fotografie ukażą się...

17 września 2018 roku na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się ceremonia nadania sztandaru raciborskiej jednostce penitencjarnej.

Po raz pierwszy w powojennej historii sosnowieckiego aresztu upamiętniono ofiary nazistowskiego i komunistycznego aparatu represji. Dzisiaj odsłonięto tablicę przywracającą pamięć o ofiarach obu zbrodniczych totalitaryzmów.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej