Ponad 1300 skazanych na Śląsku zostało przeszkolonych i zdobyło umiejętności zawodowe w 2019r. w ramach projektu unijnego PO WER. W sumie od końca 2016r., kiedy rozpoczęły się pierwsze kursy, przeszkolono w naszym województwie ponad 4 tys. osób.

„Dziękuję Wam za oddanie i zrozumienie w wypełnianiu swojej trudnej misji (…). Życzę Wam, by honorowa służba Ojczyźnie i społeczeństwu pozostawała zawsze nadrzędnym celem” – mówił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podczas obchodów święta Służby Więziennej na Śląsku.

W trzech śląskich oddziałach terapeutycznych dla skazanych uzależnionych leczyło się w ubiegłym roku 386 skazanych, w tym 67 kobiet uzależnionych od narkotyków. Pozostali to mężczyźni – alkoholicy. Dla 157 z nich było to pierwsze leczenie odwykowe w życiu. Swoją terapię przechodzili pod okiem psychologów i terapeutów więziennych, z których zdecydowana większość to specjaliści terapii uzależnień lub certyfikowani psychoterapeuci.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Caritas Diecezji Gliwickiej utworzono nowe punkty pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych.

Wszystko zaczęło się wiosną tego roku, kiedy to funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach postanowili pomóc dzieciom przebywającym w Domu Porzuconego Dziecka w Częstochowie. Już podczas tej pierwszej wizyty w ośrodku i spotkania z małymi pacjentami wiedzieli, że wrócą. Od listopada prowadzili kolejną zbiórkę potrzebnych materiałów. Tym razem do akcji przyłączyli się funkcjonariusze z innych jednostek: Zakładu Karnego w Cieszynie, Herbach,...

Jednym z najpiękniejszych dni w kalendarzu jest Boże Narodzenie. Dla Służby Więziennej to jednak czas wzmożonego wysiłku i pracy bez świątecznej przerwy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej